Letoon Antik Kenti

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1988

Liste Sıra No: 484

Kategori: Kültürel Miras

Xanthos’tan kuş uçuşu yaklaşık 5km güneybatıdadır. Adını tanrı Apollo ve tanrıça Artemis’in annesi olan Leto’dan alır. Tam tarihi bilinmemekle beri Lykia inancına göre Leto bu toplaklara gelmiştir ve Leto ana tanrıça kabul edilmiştir. Xanthos siyasi merkez iken Letoon ise Lykia birliğinin inanç merkezidir. Şehir bir su kaynağının üzerine kurulmuşur.

Şehrin kuruluş efsanesinde de bu su kaynağından bahsedilir. Bu efsaneye göre, tanrıça Leto, tanrı Zeus’tan olan ikiz çocukları Apollon ve Artemis’i Ege Denizi’nde bir adada doğurur. Ancak Zeus’un karısı Hera’nın gazabından kaçar ve Anadolu’ya gelir. Günümüzde Letoon Antik Kenti’nin bulunduğu noktaya geldiğinde, burada bulunan suda çocuklarını yıkamak ister. Fakat tanrıça Hera’dan korkan halk Leto’yu burada istemez. Leto ise sinirlenir ve yörenin halkını kurbağaya çevirir.

Letoon

 Şehirdeki en eski yapı ise M.Ö 7 yüzyıla tarihlenir. Su kaynağının olduğu bölüm klasik çağda (M.Ö 4yy) Kral Arbinas döneminde yenilendi ve 3 tapınak yapıldı bu tapınaklar Leto ve çocukları olan Artemis ve Apollo’ya adanmıştır. Şehirdeki yapıların çoğu 1962 yılında yapılar kazılar sonunu bulunmuştur. Kazı sonucu tiyatronun M.Ö 2.yy. tarihlendiği anlaşılmıştır.